Režim dne - denní řád

Denní řád se může přizpůsobit individuálním či aktuálním potřebám dětí.Pobyt venku je přizpůsobován kvalitě ovzduší.Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování,pracovaly svým tempem.

Příchod dětí do MŠ:  6.30 - 8.00 nebo dle dohody

6.30 - 7.00 spojené třídy - třída Kočiček

16.00 - 16.30 spojené třídy - třída Kočiček

 

6.30 - 9.00 Spontánní hry, námětové hry, komunitní kruh, zdravotně preventivní pohybové aktivity, cvičení na nářadí,s náčiním,relaxační aktivity
9.00 - 9.20 Přesnídávka, hygiena
9.20 - 9.45 /10.00/ Volné i řízené činnosti, kolektivní činnosti
10.00 -11.45 /12.00/ Pobyt venku

12.00-12.30

Oběd, hygiena

12.30 - 14.00 /14.30/

Pohádky, vyprávění,odpočinek, klidné hry dětí
14.30 - 14.45 Svačina
14.45 - 16.30 Činnosti dle přání dětí