Akce školy – rok 2019/2020

I z maličkostí jde udělat událost!

Tradice, oslavy a slavnosti

 • Oslavy narozenin děti – rituál
 • Společné akce s rodiči 
 • Svatomartinská slavnost
 • Advent- rozsvěcení stromečku, jarmark
 • Masopust - loučení se zimou
 • Velikonoce-Vítání jara
 • Den vody 
 • Den Země (22.4.)
 • Čarodějnický den
 • Den matek
 • Den dětí
 • Rozloučení se školáky
 • Vítání nových občánků

Kulturní akce

dle nabídek:

divadla a programy pro děti Kladno, Rakovník, Praha, Stochov, soukromá divadla

 Spolupráce

 • se ZUŠ ,ZŠ, MŠ v Novém Strašecí, Lužné…
 • nabídka spolupráce s PPP v Rakovníku, s logopedy
 • s Hasiči, Policií,aj.

Různé:

 • projekty: Recyklohraní (celý rok),Svět nekončí za vrátky,cvičíme se zvířátky
 • Společná tvoření s rodiči, společné hraní, soutěže -Maminko,tatínku,pojďte si s námi hrát 
 • Ukázka výchovné práce předškoláků
 • Předplavecký výcvik

Výlety

Starší děti

Mladší děti


Veškeré další akce budou upřesněny, dle podmínek se mohou akce měnit.