Akce školy 

I z maličkostí jde udělat událost!

Tradice, oslavy a slavnosti

 • Oslavy narozenin dětí – rituál
 • Společné akce s rodiči 
 • Svatomartinská slavnost
 • Advent- rozsvěcení stromečku, jarmark
 • Masopust - loučení se zimou
 • Velikonoce - Vítání jara
 • Den vody (22.3.)
 • Den Země (22.4.)
 • Čarodějnický den
 • Den matek
 • Den dětí
 • Rozloučení se školáky
 • Vítání nových občánků

Kulturní akce - dle nabídek

divadla a programy pro děti Kladno, Rakovník, Praha, Stochov, Plzeň, Karlovy Vary,... soukromá divadla

 Spolupráce

 • se ZUŠ ,ZŠ, MŠ v Novém Strašecí, Lužné…
 • nabídka spolupráce s PPP v Rakovníku, s logopedy, MAP Rakovník
 • s Hasiči, Policie ČR
 • s Obcí Ruda, se seniory 
 • s ochránci přírody, včelaři

různé:

 • projekty : Recyklohraní (celý rok)
 • Společná tvoření s rodiči, společné hraní, soutěže -Maminko, tatínku,pojďte si s námi hrát 
 • Ukázka výchovné práce předškoláků
 • Předplavecký výcvik
 •  

Výlety:

Starší děti:

Mladší děti:


Veškeré další akce budou upřesněny, dle podmínek se mohou akce měnit.