Operační program Jana Ámose Komenského -OP JAK

OP JAK navazuje na Operční program Výzkum, vývoj a vzdělání.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrné personální pozice- školní asistent.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.