Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše mateřská škola se v rámci programu MŠMT zapojila do OP VVV  (Šablony I, II, III ). Škola tak má možnost čerpat finanční prostředky z evropských fondů prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování.

Cílem šablon, které jsme si zvolili je podpora vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků, podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní péče prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností z různých škol a podpora personálního posílení o školního asistenta při společném vzdělávání dětí.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

Uložit