Mateřská škola je od úterý 10.11. opět v běžném režimu.

Přesto žádáme rodiče, kteří pracují z domova nebo jsou na mateřské dovolené, aby zvážili, zda dávat svoje dítě do MŠ (stávající situace je stále vážná), výjimkou jsou děti s povinnou předškolní docházkou. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.