Mateřská škola Ruda plně podporuje jednodení výstražnou stávku (27.11.2023 -jejím cílem je zabránění dalšímu snižování výdajů ve školství), ale zůstane otevřena.