Desatero pro rodiče nově přijímaných dětí

1. Mluvte s dítětem o tom, co ve školce dělá a jaké to tam je

 • vyhněte se negativním popisům typu:,,tam tě naučí poslouchat, tam se s tebou nebude nikdo dohadovat" apod., nestrašte je

2. Zvykejte dítě na odloučení

 • ubezpečte ho, když někam od něj odcházíte, že se vrátíte, dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout
 • pokud se budete tajně plížit z domu, strach se u dětí prohlubuje a dítě se bude cítit zrazené

3 Veďte dítě k samostatnosti

 • obvzláště k samostatnému používání WC, mytí rukou, použití ručníku a kapesníku
 • základy sebeobsluhy- oblékání, stolování

4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky

 • zvyšte sebedůvěru dítěte, že vše zvládne, nevyhrožujte školkou, že když bude zlobit, že tam bude spát apod

5. Pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní

 • rozloučení by se nemělo příliš protahovat, neodcházejte ani narychlo, ani ve vzteku v konfliktu s dítětem

6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného

 • plyšáka, šátek..

7. Plňte své sliby!

 • když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste to dodržet

8. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem

 • z nového prostředí se může přidat strach, že selže a odměnu nedostane
 • materiální odměny, by se neměly stát pravidlem, vyžadovalo by si odměnu každý den

9. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy

 • děti dokážou velmi citlivě poznat úzkost rodičů

10. Promluvte si s učitelkou

 • o možnostech adaptace

Desatero vzkazů rodičům od jejich dětí

1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl (a) dostat vše, oč si řeknu - já vás jen zkouším!!

2. Nebojte se být přísní a důslední (pevní). Mám to raději, cítím se bezpečněji, nejsem zmatený(á).

3. Nedovolte, abych si vytvořil (a) špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je odhalíte.

4. Nehubujte, nenadávejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

5. Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se naučit snášet obtíže a bolest.

6. ,, Nesekýrujte" mě. Musel (a) bych se bránit tím, že budu,, hluchý (á) a budu dělat,,mrtvého brouka".

7. Nedávejte ukvapené sliby. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

8. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.

9. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti. Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mne znamená, že se mi snažíte porozumět!

10. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Velmi mě šokuje, když zjistím, že to tak není!!