Od pondělí 25.5. je mateřská škola otevřena. Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení je provoz mateřské školy omezen na jednu třídu.

  • Před nástupem do MŠ rodiče donesou podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
  • Provoz od 7.00 hodin do 16.00 hodin, příchod do MŠ nejpozději do 8.00 hodin
  • Do MŠ nebude v žádném případě přijato dítě s respiračním onemocněním, teplotou
  • Před příchodem do šatny si rodič vydezinfikuje ruce
  • Při vstupu do šatny se nejprve dítěti změří teplota
  • Rodiče se budou při příchodu i odchodu v šatně zdržovat co nejkratší dobu
  • Do šatny budou vpuštěni maximálně rodiče dvou dětí – vždy se zakrytými dýchacími cestami
  • Než vstoupí dítě do třídy, půjde si řádně umýt ruce
  • Dětem je zakázáno nosit do MŠ jakékoliv hračky, plyšáky, šperky, jídlo
  • Rodičům a dětem je zakázáno se zdržovat na zahradě a před MŠ